Instrukcja użytkowania produktów ze Stali Corten - Cortena

Instrukcja użytkowania produktów ze Stali Corten

Cortena

Stal Corten charakteryzuje się podwyższoną odpornością na warunki atmosferyczne, która wystawiona na ich działanie wytworzy w naturalny sposób powłokę imitującą rdzę. Taka warstwa ochronna zapewnia zabezpieczenie przed wystąpieniem korozji. Cechą szczególną stali Corten jest pomarańczowo-brązowy rdzawy kolor oraz ogromna trwałość.

Donice standardowo produkowane są z blachy o grubości 2 mm.

Zalety donic ze Stali Corten:

 • Bardzo mocne i odporne na zużycie
 • Niskie koszty utrzymania
 • Wodoodporne i wytrzymałe
 • Naturalny wygląd
 • Donice z dnem wyposażone w nóżki oraz otwory odpływowe
 • Możliwość indywidualnego dostosowania: ocieplenie, uszczelnienie, impregnacja
 • Do zatrzymania procesu wytrącania się patyny ze stali Corten rekomendujemy użycie   impregnatu Owatrol (dostępny u nas)

Ważne:

 • Produkty dostarczane są bez rdzawej powłoki
 • Zapewnij odpowiedni drenaż (otwory w dnie w standardzie). Nadmiar wody pozostały w donicy, w połączeniu z tlenem i ziemią spowoduje występowanie niepożądanej korozji
 • Donica powinna zostać ustawiona w sposób umożliwiający swobodną cyrkulację powietrza pomiędzy dnem, a powierzchnią na której została usytuowana
 • Nie używaj keramzytu oraz innych produktów wchłaniających wodę
 • Produkty muszą być rozpakowane natychmiast po dostawie, gdyż wilgoć pomiędzy nimi i opakowaniem może spowodować nieregularną kolorystykę powierzchni, plamy, a w najgorszym wypadku korozję.
 • Produkty powinny zostać umieszczone na płaskim, stabilnym i poziomym podłożu
 • W szczególnych przypadkach rozważ wyłożenie wewnętrznych stron ścian folią lub używaj wkładów

Wymogi dotyczące sadzenia:

 • Ułóż na spodzie odpowiednią warstwę kamyków Ø35 mm
 • Nie używaj rury przelewowej (w donicy nie może pozostać/utrzymywać się woda)
 • Połóż agrowłókninę zapobiegającą osadzaniu się kamienia na warstwie kamyków
 • Uzupełnij donice ziemią odpowiednią do wybranego rodzaju sadzenia
 • W zależności od rodzaju roślin posadzonych w donicy, pamiętaj o ociepleniu wewnętrznych ścian styropianem
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z producentem

Biokominek uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji.
Trzymać poza zasięgiem dzieci. Obsługa tylko dla osób pełnoletnich!
Ostrożnie, ryzyko pożaru!
Uwaga! Produkt Niebezpieczny!
Nigdy nie wystawiaj biopaliwa na działanie ciepła o temperaturze > 50 °C lub dłuższe działanie promieni słonecznych

Biokominki Cortena to piękna oraz trwała stal corten, precyzja wykonania naszej firmy oraz niepowtarzalne połączenie z ogniem. 

Produkt przed opuszczeniem naszej produkcji był dokładnie sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa. Uważne przeczytanie instrukcji uchroni Państwa przed ewentualnymi zagrożeniami oraz nieszczęśliwym wypadkiem.

Uwaga! 

Urządzenie obsługiwać tylko po przeczytaniu / zrozumieniu niniejszej instrukcji. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie jako urządzenie dekoracyjne. Każde inne jego zastosowanie (np. do ogrzewania pomieszczeń) jest niezgodne z jego przeznaczeniem i może być niebezpieczne. Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

 1. Informacje ogólne 
 • Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w celu możliwości skorzystania z niej w przyszłości. 
 • Bardzo ważne jest zatem przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji. 
 • Należy pamiętać, że podczas użytkowania biokominka mamy do czynienia z otwartym ogniem. 
 • Brak przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa może być przyczyną poparzeń, lub pożaru. 
 • Producent i dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje, które wynikają z nieprawidłowego użytkowania biokominka. 
 • Klient ma obowiązek zapoznania się z zasadami prawidłowego użytkowania przed jego pierwszym użyciem.

1.1 Podstawowa zawartość dostarczonych materiałów w zestawie:

 • Biokominek 
 • Instrukcja obsługi 
 • Pojemnik spalania 
 • Uchwyt regulacji lub zagaszarka 
 • Zestaw kamieni ozdobnych 
 • Szyba ochronna 
 • Wata ceramiczna

1.2 Zasady użytkowania 

 • Urządzenie należy stosować do celów dekoracyjnych - nie nadaje się do ogrzewania pomieszczeń,
 • Urządzenie należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniem opisanym w instrukcji, 
 • Urządzenie nadaje się wyłącznie do spalania bioetanolu ( nie można w nim nigdy spalać innych substancji) - RYZYKO POŻARU!
 • Do biokominków zalecane jest stosowanie tylko i wyłącznie Bioetanolu (96,5% etanol),
 • Zabronione jest używanie produktów na bazie benzyny lub innych substancji przeznaczonych do innych celów, ponieważ wydzieliny tych substancji mogą być toksyczne lub wywołać pożar - RYZYKO POŻARU!

1.3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

 • Nie wolno pozostawiać płonącego biokominka bez nadzoru
 • Należy pamiętać, że ogień ZAWSZE stanowi potencjalne ryzyko pożaru oraz poważnych obrażeń ciała, 
 • Biokominki powinny być używane wyłącznie do celów dekoracyjnych. Choć stanowią dodatkowe źródło ciepła nie są skonstruowane do ogrzewania pomieszczeń – ich głównym przeznaczeniem jest funkcja dekoracyjna, 
 • Biokominki powinny być montowane w pomieszczeniach z dobrą wentylacją i możliwością wietrzenia,
 • Produkty oraz jego części składowe podgrzewają się podczas pracy i pozostają jeszcze przez pewien czas gorące po wygaśnięciu. Z uwagi na wysoką temperaturę, należy unikać bezpośredniego dotyku obudowy podczas korzystania z urządzenia. Przed dotknięciem należy odczekać co najmniej 15 minut do ostygnięcia biokominka,
 • Użytkować tylko w wystarczająco dużych pomieszczeniach. (Kubatura pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 44m3 - pokój o wymiarach 20m2 i wysokości 2,20m),
 • Ustawić urządzenie tylko na równych, twardych i niepalnych podłożach,
 • Nigdy nie należy dolewać paliwa podczas otwartego płomienia lub do pojemnika spalania,
 • Bioetanol należy przechowywać dokładnie zamknięty, 
 • Przechowywać bioetanol z dala od dzieci i zwierząt domowych ( przestrzegać informacji zawartych na butelce bioetanolu), 
 • Chronić oczy, błony śluzowe i skórę przed kontaktem z bioetanolem oraz nie wdychać jego oparów, 
 • Zabrania się spożywania biopaliwa. Spożycie grozi zatruciem i innymi konsekwencjami zdrowotnymi. W przypadku kontaktu biopaliwa z przewodem pokarmowym lub oczami należy koniecznie skontaktować się z lekarzem,
 • Dzieci i zwierzęta należy trzymać z dala od płonącego urządzenia,
 • Nigdy nie palić tytoniu w czasie używania biopaliwa,
 • W czasie działania urządzenia unikać w pomieszczeniu przeciągu,
 • Zabrania się przenoszenia biokominka, w którym pali się płomień.

1.4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 • Paliwo powinno być przechowywane w temperaturze pokojowej – nie narażać paliwa na bezpośrednie działanie słońca aby uniknąć samozapalenia,
 • Paliwo musi być trzymane w bezpiecznej odległości (co najmniej 1m) od urządzenia,
 • W momencie rozlania paliwa kominek musi zostać wytarty np. ręcznikiem papierowym oraz umyty wodą w celu uniknięcia zapalenia poza pojemnikiem spalania,
 • Rozlane paliwo może prowadzić do przebarwienia na parkiecie i jego ewentualnego uszkodzenia,
 • Należy dostosować płomień tak, aby nie ogrzewał on bezpośredniej górnej części obudowy urządzenia,
 • Jeżeli płomień osiągnie więcej niż połowę wysokości przestrzeni spalania należy przymknąć pokrywy w taki sposób, aby go zmniejszyć. Uniknie to zagotowania Bioetanolu i zapewnia małe zużycie BIOPALIWA. Proces będzie bardzo ustabilizowany.
 1. Obsługa biokominka 

2.1 Montaż 

Biokominek powinien zostać umieszczony na płaskim, stabilnym i poziomym podłożu.

Umieść pojemnik spalania, a następnie szyby w przeznaczonych do tego otworach.

2.2 Składanie urządzenia 

Pojemnik na bioetanol należy włożyć do biokominka (nigdy nie wkładać napełnionego pojemnika na paliwo do urządzenia), ponieważ można nieopatrznie wylać paliwo na części urządzenia lub jego otoczenie.

Jeżeli wata ceramiczna nie została umieszczona w pojemniku na bioetanol to należy ją tam umieścić.

Wata ceramiczna powinna maksymalnie wypełniać pojemnik na bioetanol

2.3 Rozpoczęcie pracy urządzenia 

Przed rozpoczęciem korzystania z Biokominka należy sprawdzić: 

 1. Czy urządzenie jest prawidłowo złożone? 
 2. Czy urządzenie stoi na równym, stabilnym i poziomym podłożu?
 • Należy otworzyć pokrywy pojemnika spalania i napełnić pojemnik bioetanolem maksymalnie do ¾ pojemności pojemnika. 
 • Przed odpaleniem należy upewnić się, że pojemniki nie są przepełnione, a biokominek nie jest polany biopaliwem,
 • Butelki z biopaliwem postawić w bezpiecznej odległości (co najmniej 1m od urządzenia) 
 • Do odpalenia najlepiej użyć długą zapałkę lub zapalarkę z wydłużoną szyjką 
 • Z początku płomień będzie spalał się nisko. Należy odczekać 10-15 minut do momentu, gdy płomień osiągnie optymalną temperaturę i wysokość. 
 • Płomień należy dostosować na taką wysokość, aby nie opalał górnej części obudowy urządzenia (odległość minimum 10 cm). 

2.4 Ponowne napełnianie i wygaszanie 

 • Należy pamiętać, aby nigdy nie nalewać biopaliwa wprost na palący się płomień. 
 • Przed uzupełnieniem biopaliwa w zbiorniku, należy pozwolić na schłodzenie się biokominka przez co najmniej 15 minut (nie dolewać płynu do gorącego pojemnika spalania). 
 • Pojemnik na paliwo należy napełnić ponownie (kroki z instrukcji powyżej). 
 • Zapalić bioetanol w taki sposób, jak opisano to w dziale „Rozpoczęcie pracy urządzenia”. 
 • Nigdy nie należy próbować polewać biokominka wodą. 
 • Należy pozwolić, aby płomień wypalił się sam - jeżeli jest to możliwe. 
 • Płomień powinien palić się tak długo, aż wypali się całe paliwo. 
 • W biokominkach zagaszamy płomień za pomocą zagaszarki zakrywając otwór palnika. Jeżeli nie udało się zagasić płomienia należy powtórzyć te czynności zamykając pokrywy dynamicznie.

 

W przypadku podjęcia wszystkich działań bezpieczeństwa doszło jednak do pożaru, podejmij próbę ugaszenia odpowiednimi środkami np. piana odporna na alkohol oraz dwutlenek węgla . Zaleca się posiadanie urządzenia gaśniczego w pobliżu urządzenia. 

2.5 Konserwacja i przechowywanie 

 • Przed przystąpieniem do czynności czyszczenia pojemnika spalania należy pamiętać o schłodzeniu się urządzenia,
 • Pojemnik spalania należy regularnie czyścić ciepłą wodą i zwykłym płynem do mycia. 
 • Nie używać agresywnych środków czyszczących takich jak gąbka, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię biokominka,
 • Nie należy używać środków chemicznych takich jak rozpuszczalniki, spirytus czy benzyna
 • Producent nie odpowiada za szkody powstałe podczas niewłaściwego czyszczenia oraz użytkowania produktu,
 • Przed przechowywaniem produktu należy pozwolić na całkowite schłodzenie się urządzenia
 • Przy zdejmowaniu produktu ze ściany również należy pamiętać o całkowitym ostygnięciu urządzenia i jego akcesoriów,
 • Urządzenie przechowywać w czystym i suchym miejscu. 

 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA NASZEGO BIOKOMINKA

Stal Corten charakteryzuje się podwyższoną odpornością na warunki atmosferyczne, która wystawiona na ich działanie wytworzy w naturalny sposób powłokę imitującą rdzę. Taka warstwa ochronna zapewnia zabezpieczenie przed wystąpieniem korozji. Cechą szczególną stali Corten jest pomarańczowo-brązowy rdzawy kolor oraz przy zachowaniu kilku ważnych zasad (poniżej) ogromna trwałość - długowieczność.

W zestawie:

 • Obudowa ze stali Corten
 • Pompa z przewodem
 • Dysza z lampą led oraz przewodem
 • Węże

Pamiętaj:

 • Produkty dostarczane są bez rdzawej powłoki
 •  Produkt powinien zostać ustawiony w sposób umożliwiający swobodną cyrkulację     powietrza pomiędzy dolną częścią, a powierzchnią na której został usytuowany
 • Produkty muszą być rozpakowane natychmiast po dostawie, gdyż wilgoć pomiędzy nimi i opakowaniem może spowodować nieregularną kolorystykę powierzchni, plamy, a w najgorszym wypadku korozję
 • Do zatrzymania procesu wytrącania się patyny ze stali Corten rekomendujemy użycie impregnatu Owatrol (dostępny u nas)
 • Produkty powinny zostać umieszczone na płaskim, stabilnym i poziomym podłożu
 • Do bezpośredniego kontaktu z Cortenem zalecamy kamienie Ø35 mm (nie używaj  keramzytu, ani innych produktów chłonących wodę)
 • Przed uruchomieniem pompy napełnij fontannę czystą, destylowaną lub odwapnioną wodą do ok. 80% wysokości
 • W okresie zimowym woda powinna zostać usunięta z fontanny, rur i pompy
 • W razie jakiegokolwiek podejrzenia uszkodzenia przewodu, wyciągnij wtyczkę z kontaktu i skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem
 • Jako pompowaną ciecz należy używać wyłącznie czystej wody (+5 do +35°C). Nigdy nie należy pompować innych cieczy
 • Pompa może być eksploatowana tylko wtedy, gdy jest całkowicie zanurzona w wodzie. Pompa nie jest przeznaczona do pracy na sucho. Przy takiej eksploatacji ulega po krótkim czasie uszkodzeniu. 
 • Sprawdzaj poziom wody, w razie potrzeby dolej czystej, destylowanej lub odwapnionej wody
 • Pompa może być eksploatowana tylko po podłączeniu do gniazdka sieciowego, które jest podłączone przez wstępnie przyłączony wyłącznik ochronny różnicowy (wyłącznik różnicowo-prądowy) o prądzie zadziałania wynoszącym maks. 30 mA.
 • Upewnić się, czy przy ustawianiu przewody nie ulegają zgnieceniu, zagięciu ani nie są narażone na ocieranie się o ostre krawędzie
 • Uszkodzony przewód zasilający nie może zostać zastąpiony! Pompy nie należy dalej używać, lecz utylizować w sposób przyjazny dla środowiska
 • Nie należy nigdy chwytać za zbiornik wody przy włączonej pompie. Odłącz przedtem zasilacz od gniazda zasilającego
 • Ostrożnie! Podczas czyszczenia fontanny ogrodowej należy zwrócić uwagę na ostre krawędzie. Podczas czyszczenia należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć zranienia
 • Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca

Stal Corten charakteryzuje się podwyższoną odpornością na warunki atmosferyczne, która wystawiona na ich działanie wytworzy w naturalny sposób powłokę imitującą rdzę. Taka warstwa ochronna zapewnia zabezpieczenie przed wystąpieniem korozji. Cechą szczególną stali Corten jest pomarańczowo-brązowy rdzawy kolor oraz przy zachowaniu kilku ważnych zasad (poniżej) ogromna trwałość - długowieczność.

Zalety produktów ze stali Corten:

 • Bardzo mocne i odporne na zużycie
 • Niskie koszty utrzymania
 • Wodoodporne i wytrzymałe
 • Naturalny wygląd
 • Do zatrzymania procesu wytrącania się patyny ze stali Corten rekomendujemy użycie impregnatu Owatrol (dostępny u nas)

 Pamiętaj:

 • Produkty dostarczane są bez rdzawej powłoki
 • Zapewnij odpowiednią wentylację, corten “nie lubi” zalegającej wody
 •  Produkt powinien zostać ustawiony w sposób umożliwiający swobodną cyrkulację     powietrza pomiędzy dolną częścią, a powierzchnią na której został usytuowany
 • Nie używaj keramzytu oraz innych produktów wchłaniających wodę
 • Produkty muszą być rozpakowane natychmiast po dostawie, gdyż wilgoć pomiędzy nimi i opakowaniem może spowodować nieregularną kolorystykę powierzchni, plamy, a w najgorszym wypadku korozję
 • Produkty powinny zostać umieszczone na płaskim, stabilnym i poziomym podłożu
 • Możliwość produkcji indywidualnych projektów/wymiarów
 • Do bezpośredniego kontaktu z Cortenem zalecamy kamienie Ø35 mm (nie używaj  keramzytu, ani innych produktów chłonących wodę)
preloader